Αστερες μέν ἀμφι κάλαν σελάνναν
ἆιψ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος,
ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπῃ
γᾶν ἐπὶ παῖσαν - ἀργυρια

Bellezza di luna
bellezza costringe le stelle
di nuovo a nascondere il volto di luce,
quando piena al suo colmo risplende
su tutta la terra
col pacato baglior dell'argento.
Pubblicità